EU Kék kártya

EU Kék Kártya

EU Kék kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat a tartózkodási engedélyekre vonatkozó általános feltételeken túl:

  • akinek a foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott;
  • az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy kérelmezte azt minden olyan időszakra vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredően nem minősül biztosítottnak; és
  • Magyarország területén valós bejelentett lakcíme van.

EU Kék Kártya speciális feltételei

Az EU Kék Kártya iránti kérelemhez mellékelt foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás vagy munkaszerződésben szereplő munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú szakmai képesítés igazolása az alábbiak szerint történhet:

a felsőfokú végzettséget vagy szakképzettséget igazoló okirattal igazolható. Amennyiben a felsőfokú szakképzettséget igazoló dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor annak Országos Fordító Iroda által hiteles fordítással ellátott magyar fordítása szükséges.

A tartózkodási engedély kiadására és meghosszabbítására irányuló eljárásban a harmadik országbeli állampolgár munkabérének meg kell haladnia a 371.600 HUF-ot.

EU Kék kártya Érvényességi ideje

A Kék Kártya érvényességi ideje nem lehet kevesebb mint egy év. Ha a foglalkoztatás ennél rövidebb időtartamra szól, akkor a szerződés szerinti jogviszony időtartamát három hónappal meghaladó időtartamra kell kiállítani. Az EU Kék Kártya érvényességi ideje nem lehet több mint négy év, amely alkalmanként legfeljebb négy évvel meghosszabbítható.

Az érvényességi idő megállapításának a Bevándorlási Hivatal figyelembe veszi a kérelmező útlevelének érvényességi idejét is. A kérelmező úti okmányának érvényességi idejének legfeljebb az engedélyezett tartózkodás időtartamát kell lefednie, azaz a lejárat napján az útlevélnek még érvényesnek kell lennie.

A kérelem elbírálásának ideje 90 nap.

Más Európai Unió tagállama által kiadott kék kártya

Az Európai Unió tagállama által magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár akkor kaphat Magyarországon kék kártyát, ha:

a kiállító tagállamban legalább tizennyolc hónapig jogszerűen tartózkodott és rendelkezik a kiadásának törvényben meghatározott feltételeivel.

Eljárási díj

Az kérelem benyújtásakor fizetendő eljárási díj 18.000 Ft. Az engedély meghosszabbításáért fizetendő eljárási díj 10.000 Ft.

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, keressen bátran.