Öröklési jog – Végrendelet

végrendelet
öröklési jog

Végrendelet

Végrendelet több típusát különböztetjük meg. Mindegyikre igaz azonban, hogy azok csak akkor minősülnek végrendeletnek, ha az örökhagyó halála esetére szóló vagyoni rendelkezést tartalmaz és az az örökhagyótól származik. Végrendelkezni lehet közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel. Közvégrendeletet közjegyző előtt lehet tenni. A továbbiakban az írásbeli magánvégrendeletről lesz szó.

Írásbeli magánvégrendelet

Írásbeli magánvégrendeletet a végrendelkező saját maga írhatja vagy mással írathatja. Az írásbeli magánvégrendelet érvényességéhez az alábbi kritériumoknak kell megfelelnie a végrendeletnek:

  • készítésének ideje az okiratból kiderül;
  • a végrendelkező a végrendeletet saját maga írja és aláírja;
  • ha a végrendeletet nem a végrendelkező írja, akkor a végrendelkező a nem általa írt magánvégrendeletet két tanú előtt aláírja;
  • a saját kezűleg vagy más által írt végrendeletet akár nyílt akár zárt iratként a közjegyzőnél személyesen letétbe helyezi;
  • amennyiben a végrendeletet a végrendelkező saját kezűleg írja és az több lapból áll, akkor minden lapját folyamatos sorszámozással kell ellátni;
  • amennyiben nem a végrendelkező írja a végrendeletet és az több lapból áll, akkor a folyamatos sorszámozáson túl az is szükséges, hogy minden lapot a végrendelkező és a két tanú is aláírjon.

Házastársak esetén a törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a házastársak közösen végrendelkezzenek.

Végrendeletek nyilvántartása

Az ügyvédi közreműködéssel készített magánvégrendeletek biztonságos őrzése céljából, valamint azért, hogy a végrendeletek léte és tartalma ismertté válhasson a közjegyzők és bíróságok előtt, a Magyar Ügyvédi Kamaránál működik a végrendeletek országos központi nyilvántartása (http://www.magyarugyvedikamara.hu/tart/farticle/40/374/1).

A végrendelet nyilvántartásba vétele során az ügyvéd zárt borítékban, személyesen adja át a Magyar Ügyvédi Kamara titkárságán vagy igazolható módon, postai úton küldi meg a Magyar Ügyvédi Kamarához az általa készített végrendeletet.

A végrendelet nyilvántartásba vételi díja: 10.000 HUF

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, keressen bátran.