Munkavállalási célú tartózkodási engedély

Munkavállalási célú tartózkodási engedély

Munkavállalási célú tartózkodási engedély harmadik országbeli állampolgár kaphat, ha tartózkodásának célja munkaviszonyban vagy ehhez hasonló jogviszonyban történő munkavégzés. A munkavállalási célú tartózkodási engedély érvényességi ideje maximum kettő év, azaz maximum ennyi időre kérhető. Az engedély lejárata előtt meghosszabbítható, de a meghosszabbított idő sem lehet több mint plusz 2 év.

Milyen dokumentumok kellenek a munkavállalási célú tartózkodási engedélyhez

A munkavállalási célú tartózkodási engedély megszerzéséhez a két legfontosabb dokumentum az érvényes munkaerő igény és a foglalkoztatóval kötött elő-munkaszerződés. A munkavállalási célú tartózkodási engedély iránti eljárás összevonteljárás, amely összevont engedélyt eredményez, azaz tartózkodásra és munkavállalásra jogosítja a tulajdonosát egyszerre.

Mi az az összevont engedély?

Összevont engedély: olyan tartózkodási engedély, amely a harmadik országbeli állampolgárt Magyarország területén meghatározott foglalkoztatóval foglalkoztatási jogviszony létesítésére és tartózkodásra is együttesen jogosítja.

Elő-munkaszerződés: a létesítendő munkaviszony igazolására a harmadik országbeli állampolgárnak a magyar munkáltatóval elő-munkaszerződést kell kötnie, amiben előre meg kell állapodniuk

 1. a tényleges munkakörről,
 2. a munkabérről,
 3. a munkába állás várható kezdetéről,
 4. a munkaviszony időtartamáról,
 5. a munkavégzés helyéről,

Ezeken kívül a munkakör betöltéséhez szükséges munkatapasztalatot és képesítést rögzíteni kell, feltéve, hogy a betöltendő munkakör végzettséghez kötött. A várható munkába állás kezdete nem lehet későbbi mint a tartózkodási engedély iránti kérelem beadását követő 120 nap.

Azon jogi személyek tulajdonosát, vezető tisztségviselőjét, akik tényleges munkát is kívánnak végezni (a vezető tisztviselői, képviseletei tevékenységük mellett) és munkavállalás céljából terjesztik elő a tartózkodási engedély iránti kérelmüket, a fenti iratok mellett a jövedelemszerzés célú tartózkodási engedélyt kérelmezőknek előírt igazoló iratok csatolására is felhívhatja az eljáró hatóság.

Munkaerő igény bejelentése a munkavállalási célú tartózkodási engedély megszerzése során

harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatásához érvényes munkaerő-igény szükséges. A munkaerőigényt a foglalkoztatónak kell benyújtania. Érvényes munkaerő igénynek azt a munkaerőigényt kell tekinteni, amelyet a foglalkoztató:

 1. a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyújtott be,
 2. a kérelem benyújtását megelőzően, de hatvan napnál nem régebben nyújtott be, vagy
 3. hatvan napnál régebben nyújtott be, de azt legalább a kérelem benyújtását megelőző hatvan napnál nem régebben meghosszabbította.

A munkaerő igény érvényességének idejét 10 napnál hosszabb időszakban kell meghatározni.  A munkaerőigényt annál a fővárosi kerületi vagy járási hivatalnál kell bejelenteni, amelynek területén a munkavállaló foglalkoztatása történik. Amennyiben a munkavállaló foglalkoztatása több vármegye területén fog történni, vagy esetleg országosan, akkor a munkaerőigényt a foglalkoztató székhelye szerinto foglalkoztatási hivatalnál kell benyújtani.

Munkavállalási célú tartózkodási engedély érvényességi ideje

A munkavállalási célú tartózkodási engedélyt az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a munkavállalási engedélyben szereplő időre adja ki a harmadik országbeli munkavállalónak. A munkavállalási engedély legfeljebb két évre adható ki, tehát a tartózkodási engedély érvényességi ideje sem lehet ennél több. Amennyien azonban a kérelmező útlevelének érvényességi ideje a kérelmezett időnél hamarabb lejár, akkor az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az útlevl érvényességének idejét fogja figyelembe venni, függetlenül attól, hogy mennyi időre kérte a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedélyt. A munkavállalási engedély meghosszabbítható.

A munkaszerződésen és a munkaerő igényen kívül milyen egyéb dokumentumok szükségesek a munkavállalási célú tartózkodási engedély megszerzéséhez?

A tartózkodási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat is:

 1. magyarországi lakóhelyének igazolása: bérleti szerződés, szívességi használati szerződés vagy saját ingatlantulajdon is lehet. A hasznos alapterületet úgy kell számolni, hogy az ott lakókra minimum 6nm jusson fejenként.
 2. teljes körű egészségbiztosítás: tekintettel arra, hogy a kérelmező az első alkalommal még nem lesz biztosított a kérelmezés időpontjában, magánbiztosító biztosítása szükséges annak érdekében, hogy az engedélyt megkapja. A tartózkodási engedély megszerzését követően és a munkaviszony létrejöttét követően a magyar állampolgárokhoz hasonlóan TB biztosított lesz a harmadik országbeli munkavállaló is.
 3. megtakarítás igazolása bankszámla kivonattal vagy egyéb módon: 3 havi bankszámlakivonat szükséges. Azt szükséges igazolni, hogy a Magyarországra való be- és kiutazás költségét a harmadik országbeli állampolgár fedezni tudja.
 4. érvényes útlevél: a kérelmező útlevelének érvényességi idejének le kell fednie a tartózkodás időtartamát.
 5. A harmadik országbeli állampolgár a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni köteles arra vonatkozóan, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e az Európai Unió tagállamainak területéről történő önkéntes távozást.

Olvassa el más idegenrendészeti témájú cikkeimet is

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, keressen bátran.