Kiutasítás

Harmadik országbeli állampolgárok kiutasítása

A hatályos jogszabály szerint Magyarországon tartózkodási engedélyt az kaphat, aki nem áll kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt, illetve beutazása vagy tartózkodása nem veszélyezteti Magyarország közrendjét, közbiztonságát, nemzetbiztonságát vagy közegészségügyi érdekét. Továbbá nem kaphat letelepedési engedély az, aki kiutasítás vagy beutazási és tartózkodási tilalom, illetve beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS figyelmeztető jelzés hatálya alatt áll.

Az idegenrendészeti kiutasítás és a beutazási tilalom

Az idegenrendészeti hatóság kiutasítást rendel el azzal a harmadik országbeli állampolgárral szemben, akinek a beutazása és tartózkodása a nemzetbiztonságot, a közbiztonságot vagy a közrendet sérti vagy veszélyezteti. A kiutasítást nemzetbiztonsági okból az Alkotmányvédelmi Hivatal javaslatára rendeli el úgy, hogy tulajdonképpen az Alkotmányvédelmi Hivatal javaslatát megmásíthatatlannak tekinti, attól nem tér el és elrendeli a harmadik országbeli állampolgár kiutasítását. Az Alkotmányvédelmi Hivatal jellemzően a javaslatában nemcsak a kiutasításra tesz javaslatot, hanem azzal egyidejűleg beutazási és tartózkodási tilalmat is előír.

A jogszabály speciális szabályt állapít meg a bevándoroltakra és a letelepedettekre

A bevándoroltként vagy letelepedettként Magyarországon tartózkodó személy csak akkor utasítható ki, ha további tartózkodása a nemzetbiztonságot, a közbiztonságot vagy a közrendet súlyosan sérti. Garanciális szabály, hogy a bevándorolt, letelepedett személy kiutasítását elrendelő határozatot az idegenrendészeti hatóság meghatározott szempontok mentén hozza meg.

Milyen szempontokat kell vizsgálnia az idegenrendészeti hatóságnak bevándoroltak esetén?

Az idegenrendészet igazgatóságnak a kiutasítás kapcsán figyelembe kell vennie és mérlegelnie kell a harmadik országbeli állampolgár:

  1. magyarországi tartózkodásának időtartamát;
  2. korát, családi körülményeit, kiutasításának lehetséges következményeit a családtagjaira nézve;
  3. a harmadik országbeli állampolgár kötődését Magyarországhoz, illetve származási országához fűződő kapcsolatainak hiányát.

Az ügyvédként nálam megforduló ügyekben azzal a problémával találkozom, hogy az idegenrenészeti hatóság elmulaszt mérlegelni. Az idegenrendészeti hatóság pusztán annyit mond, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal megfefelő szaktudással rendelkezik. Emiatt jogszabály alapján az idegenrendészeti hatóság a kiutasítástól nem térhet el. Ez a joggygakorlat azonban, most már sikerre vitt ügyeim alapján is, téves. A bevándorolt és letelepedett személyek ügyében az idegenrenészeti hatóságnak igenis figyelembe kell vennie a fenti személyes körülményeket. A körülmények mérlegelése alapján pedig joga van az Alkotmányvédelmi Hiavatl javaslatától eltérni és a kiutasítást mellőzni.

Ügyeim kiutasítás területén

2022. január 12-én a Fővárosi Törvényszék előtt tárgyaltam idegenrendészeti kiutasítás ügyet. Ügyfelem 6 éves kora óta Magyarországon él, bevándorolt státuszú. Magyarországon rendelkezik jövedelemmel, lakással, magyar államplgár felesége és magyar állampolgár kiskorú gyermeke van. A kiutasítását az Alkotmányvédelmi Hivatal javaslatára rendelte el az idegenrendészeti hatóság. Tulajdonképpen papíron ugyan leírta a személyes körülményeit az ügyfelemnek (részben), de a javaslatot kötelezőnek vélve, kiutasítása mellett döntött.

A COVID-19 miatti veszélyhelyzet miatt még a kiutasítás végrehajtásának halasztását sem kérhettük, illetve kértük pertaktikai okból, de azt elutasították. A tárgyalás előtt 1 héttel az idegenrendészet már megszervezte a kitoloncolását, a tárgyalást követő második napra megszervezték a hazautazását abba az országba, ahol 6 éves kora óta nem élt. A tárgyaláson sikeresen hivatkoztam arra, hogy az idegenrendészetnek mérlegelési jogköre van a bevándoroltak, letelepedettek esetében a kiutasítás kérdésében. Ha a személyes körülményekkel szemben a kiutasítás aránytalan, akkor dönthet úgy, hogy az Alkotmányvédelmi javaslattól eltér és nem utasítja ki ügyfelemet. A bíróság döntése jogerős. Boldog egy család.

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, keressen bátran.