Polgári jog

Polgári ügyek minden területén vállalom ügyfeleim képviseletét, illetve ügyfeleim részére szerződések készítését, ellenjegyzését. Polgári jogi terület általában minden személyt érint valamilyen formában, legyen az családjog, öröklési jog vagy csupán ingatlan vásárlása során ingatlan adásvételi szerződés kötése. Az ügyfelek polgári ügyekben való képviselete, illetve ügyfelek részére történő, polgári ügyekkel kapcsolatos tanácsadás kiemelt jelentőséggel bír azóta, hogy a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépett. Az új polgári törvénykönyv nemcsak módosította a korábbi szabályozást, hanem új területekkel is kibővítette azt. Széles körű tapasztalattal rendelkezem a polgári jog területén, és ennek megfelelő hatékonysággal látom el ügyfeleim képviseletét különösen az alábbi területeken:

 • Szerződések joga
  A mindennapi életben egymással hacsak tudattalanul is, de szerződéseket kötünk. Szerződést kötünk akkor is, amikor a mindennapi élethez kapcsolódó szükségleteinek kielégítése érdekében élelmiszerboltban bevásárolunk, újságot veszünk stb. A mindennapi élet ilyen típusú szerződéseihez ügyvédi közreműködésre nincs szükség. Azonban a szerződések másik felének megkötéséhez ügyvéd igénybe vétele nélkülözhetetlen. Ide tartoznak többek között az ingatlan adásvételi szerződések, a vállalkozási szerződések, a letéti szerződések, a kölcsönszerződések, a franchise szerződések, a szállítási szerződések. Az okirat szerkesztő ügyvédként az ilyen jellegű szerződések elkészítésénél az a feladatom, hogy a feleket kölcsönösen kioktassam a szerződés megkötéséből eredő jogaikról és kötelezettségeikről, valamint hogy a szerződési akaratuknak és a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő szerződés létrehozásában közreműködjem.
 • Ingatlanjog
  Az ingatlanjog területe átfogja az ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi jogi problematikát: ingatlan adásvételi szerződések készítése, ingatlan megterhelése akár jelzálogjog, akár haszonélvezeti jog akár más jog útján, társasházak képviselete, társasházi ügyek ellátása. Napi ügyvédi működésem során az ingatlanjog számos alterületével találkozom és látom el ügyfeleim képviseletét.
 • Polgári peres képviselet ellátása
  Számtalan területen merülhet fel személyek között (akár magánszemélyek, akár jogi személyek között) vita. A vitás kérdések megoldására mindenekelőtt a feleknek igyekezniük kell megegyezésre jutni. Amennyiben megegyezés nem lehetséges, vagy azt a felek nem kívánják, végső soron sor kerül a vita bíróság elé vitelére, azaz a polgári eljárás, a polgári per lefolytatására. A polgári per a viták rendezésének egyik módja, amely során a bíró a jogszabályoknak megfelelő, a felek tényállításait és bizonyítékait is figyelembe vevő ítéletet, döntést hoz a vitás ügyben. Ahhoz, hogy a polgári peres eljárás során a vitában érdekelt bármelyik fél, akár az alperes, akár a felperes a számára legelőnyösebb döntés meghozatala érdekében sikerrel járjon el, nélkülözhetetlen a jogi képviselet igénybevétele. Ehhez nyújt és nyújtok én magam is segítséget ügyvédként ügyfeleim részére, hogy a képviselt vitában álló fél számára előnyös döntés szülessen a bíróságon.
 • Családjog
  Családjog alatt nemcsak a házassági bontópereket (válópereket), gyermekelhelyezési vitákat, gyermektartást értjük, hanem családjog alá esik már a házasságkötés pillanata is, idősebb szülők eltartása, a házassági vagyonközösség vagy az örökbefogadás intézménye is. Családi életünk eseményei családjog szabályainak megfelelően történik.
 • Öröklési jog
  Az ember élete során javakat halmoz fel, amely halálával örököseire száll át. Örökölni lehet a törvényes öröklés rendje szerint vagy végintézkedés alapján. Törvényes öröklés esetén az örökösök az elhunyt leszármazói, vagy azok hiányában egyenesági rokonai. Végrendelet alapján történő öröklés esetén örökös az, akit az örökhagyó a végrendeletében örököseként nevezett meg. Amennyiben az örökhagyónak sem törvényes sem végrendeleti örököse sincs, akkor az állam örököl. Az öröklésen kívül az öröklési jog számos, az örökléshez kapcsolódó kérdéseket szabályoz: kitagadás az öröklésből, kötelesrészre való jogosultság, özvegyi haszonélvezeti jog, hagyatéki hitelezők stb.

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, keressen bátran.