Családegyesítési célú tartózkodási engedély

tartózkodási engedély, családtag
családegyesítés, tartózkodási engedély

Ki nyújthat be ilyen kérelmet?

Családi együttélés célú tartózkodási engedély benyújtására az a harmadik országbeli személy jogosult, aki tartózkodási engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli személy vagy tartózkodási kártyával rendelkező személy családtagja. Tehát ilyen jellegű tartózkodási engedély iránti kérelmet az nyújthat be, akinek családtagja már rendelkezik más fajta tartózkodási engedéllyel vagy legalább vele egyidejűleg nyújtja be kérelmét vagy szabad mozgás jogával rendelkező személy családtagja.

Ki minősül családtagnak?

A családegyesítési célú tartózkodási engedély szempontjából családtagnak minősül a harmadik országbeli állampolgár házastársa, házastársával közös gyermekük, olyan eltartott gyermek, aki felett a harmadik országbeli személy felügyeletet gyakorol.

Családi jogállás bizonyítása

A tartózkodási engedély iránti kérelem benyújtásakor bizonyítani kell a családi kapcsolatot. A családi kapcsolatot elsősorban az alábbi dokumentumok igazolják:

  • házassági anyakönyvi kivonat: külföldön kötött házasság esetén, amennyiben az egyik fél magyar állampolgár, a külföldön kiállított házassági anyakönyvi kivonatot honosíttatni kell, azaz ki kell állítani a magyar házassági anyakönyvi kivonatot. Amennyiben külföldi felek közötti házasságot szükséges igazolni, akkor a külföldön kiállított házassági anyakönyvi kivonatot apostille-al kell ellátni vagy felül kell hitelesíttetni.
  • születési anyakönyvi kivonat: gyermek esetén magyar születési anyakönyvi kivonat szükséges, amennyiben a gyermek magyar állampolgár, ha a gyermek külföldi állampolgár, a születési anyakönyvi kivonatot felül kell hitelesíttetni vagy apostille-al kell ellátni.

Milyen egyéb dokumentumok szükségesek a kérelemhez?

A családi kapcsolathoz kapcsolódó dokumentumokon kívül az alábbi dokumentumok szükségesek a kérelem benyújtásához:

  • magyarországi lakóhely igazolása: a kérelmező a magyarországi lakóhelyét lakástulajdonnal vagy bérleti szerződéssel vagy más szálláshely igazolásával igazolhatja.
  • megélhetés igazolása: igazolni kell, hogy a kérelmező megélhetése biztosított. Ennek igazolására szolgál a korábbi év adóigazolása, jövedelemigazolás, magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámla kivonata vagy az eltartásra irányuló közokirat.
  • egészségbiztosítás igazolása: egészségügyi ellásra Magyarországon a harmadik országbeli személy csak azt követően jogosult, hogy tartózkodási engedélyt kapott, addig biztosítóval kötött biztosítás megléte szükséges.
  • kiutazás feltételeinek megléte: a kérelmezőnek érvényes útlevéllel kell rendelkeznie, valamint rendelkeznie kell a kiutazáshoz elegendő anyagi fedezettel vagy repülőjeggyel arra az esetre, ha a tartózkodási engedély iránti kérelmét a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal jogerősen elutasítaná.

Eljárás menete és érvényességi idő

A Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a családegyesítési célú tartózkodási engedélyeket 21 nap alatt bírálja el, amelybe nem számít bele az esetleges hiánypótlás ideje.

A családegyesítési célú tartózkodási engedély érvényességi ideje 3 év, illetve 4 év abban az esetben, ha a családtag EU Kék kártyával rendelkezik.

 

 

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, keressen bátran.