Tartózkodási engedély visszavonása

Az elmúlt időszakban tartózkodási engedély visszavonása ügyekkel kerestek meg harmadik országbeli állampolgárok. A hozzám eljutott idegenrendészeti ügyekben  a harmadik országbeli állampolgárok azzal a problémával szembesültek, hogy az érvényes tartózkodási engedélyük közbiztonsági okból visszavonásra került az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság által, vagy az új tartózkodási engedélyüket azért nem adta ki a bevándorlási hivatal, mert magyarországi tartózkodásuk a közbiztonságot veszélyezteti.

Mi az a közbiztosnági veszélyeztetés tartózkodási engedély visszavonása esetén?

A hatályos bevándorlási törvény rendelkezései szerint tartózkodási engedélyt (akár munkavállalási célú tartózkodási engedélyt, akár más célú tartózkodási engedélyt) az kaphat, akinek beutazása vagy tartózkodása nem veszélyezteti Magyarország közrendjét, közbiztonságát. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság a Rendőrség véleményét kéri ki abban, hogy a harmadik országbeli állampolgár veszélyezteti-e Magyarország közbiztonságát.

A gyakorlatban a rendőrség megállapítja a közbiztonsági veszélyeztetést, ha a harmadik országbeli állampolgár korábban követett el bűncselekményt, tekintet nélkül arra, hogy a büntető eljárás befejeződött-e vagy sem. A bűncselekmény tárgya sem befolyásolja azt, hogy megállapítsa a rendőrség a közbiztonsági veszélyeztetést, tehát bármilyen, akár a legcsekélyebb súllyal bíró bűncselekmény elkövetése is okot adhat arra, hogy a tartózkodási engedély visszavonása bekövetkezzen. Abban a kérdésben, hogy a harmadik országbeli állampolgár veszélyezteti-e Magyarország közbiztonságát, a rendőrség véleményét szerzi be az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, amely az idegenrendészetre kötelező erejű.

Tartózkodási engedély visszavonása a gyakorlatban

Praxisomban többek között ittas járművezetés vétsége miatt pénzbüntetést kapó ügyfelemnek a tartózkodási engedély hosszabbítása iránti kérelmét utasították el.  Egy másik esetben pedig 25 évvel ezlőtti bűncselekmény, egy harmadik esetben pedig 10 évvel ezelőtt elkövetett bűncselekmény elkövetése miatt utasította el a tartózkodási engedély iránti kérelmét a bevándorlási hivatal ügyfeleimnek. Mit tehet ilyenkor a harmadik országbeli? Fellebbeznie kell. A fellebbezés során a rendőrség másodfokú szerve vizsgálja felül az elsőfokú szerv első álláspontját. Természetesen a felülvizsgálat a benyújtott fellebbezés alapján történik, ezért fontos, hogy a fellebbezés azokra a jogi problémákra koncentráljon, ami oda vezetett, hogy a tartózkodási engedélyt visszavonták.

Tartózkodási engedély visszavonása ügyekben sikeres fellebbezések

A paxisomban előfordult közbiztonsági okból elutasított tartózkodási engedély ügyekben sikeresen fellebbeztünk és nyertük meg az ügyeket.

Az ügyek esetében többször előfordult, hogy a harmadik országbeli állampolgár tartózkodási engedélye úgy került megtagadásra vagy visszavonásra, hogy a kiszabott büntetést már kitöltötte és a törvény erejénél fogva mentesült a büntetett előélethet fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, tehát őt emiatt hátrányos jogkövetkezmény már nem érhetné. Hátrányos jogkövetkezmény az is, ha emiatt őt közbiztonságot veszélyeztetőnek minősítik és nem kaphat tartózkodási engedélyt. A döntés a kétszeres értékelés tilalmába ütközik. Minden esetben vizsgálnia kell azt is, hogy a harmadik országbeli állampolgár közvetlen és jelen idejű veszélyt jelent-e a közbiztonságra.

Legutolsó ilyen ügyemben a harmadik országbeli állampolgár ügyfelem a munkavállalási célú tartózkodási engedélyét nem kapta meg, mert a 12 évvel ezelőtt elkövetett bűncselekmény miatt a rendőrésg megállapította a közbiztonsági veszélyeztetést. Nem volt tekintettel arra sem, hogy sem előtte, sem az azóta eltelt 12 évben semmilyen bűncselekményt vagy szabálysértést nem követett el. A tét nagy volt, ugyanis nemcsak arról volt szó, hogy tartózkdási engedélyt nem fog kapni, hanem tartózkodási engedély nélkül Magyarországon sem tartózkodhat tovább, és magyar állampolgár gyermekével megszakadhatott volna a kapcsolattartása.

A sikeres fellebbezéssel azonban elértük, hogy a rendőrség átgondolja korábbi véleményét és az új véleményében megállapítsa, hogy ügyfelem közvetlen, jelen idejű veszélyt nem jelent a magyar társadalomra. Így elhárult az akadály az előtt, hogy megkaphassa a munkavállalási célú tartózkodási engedélyét.

Tartózkodási engedély visszavonása más okoból

Természetesen nemcsak közbiztonsági okból vonható vissza tartózkodási engedély. A hatályos jogszabály szerint tartózkodási engedély visszavonásának van helye akkor is, ha beutazása vagy tartózkodása Magyarország közrendjét, nemzetbiztonságát vagy közegészségügyi érdekét veszélyezteti. Továbbá azt is vizsgálja a bevándorlási hivatal, hogy az érintett személy nem áll kiutasítás vagy beutazási tilalom hatálya alatt. A közegészségügyi veszélyeztetés során a kérelmezőnek a tartózkodási engedély iránti kérelem nyomtatványon külön nyilatkoznia kell arról, hogy szenved-e bármilyen fertőző betegségben.

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, keressen bátran.