Kijárási tilalom a koronavírus járvány miatt

Kijárási tilalom a koronavírus járvány miatt 2020. november 9-én az Info Rádióban adtam interjút az akkor még tervezett kijárási tilalommal vagy korlátozással kapcsolatban a koronavírus (COVID-19) járvány miatt. Az éjfél előtt nem sokkal megjelent 484/2020 (XI.10.) Kormányrendeletből már tudjuk, hogy a tilalom este 8 óra és reggel 5 óra között áll fenn, ami kor mindenki…

nemzeti letelepedési engedély

Nemzeti letelepedési engedély házastársak esetén

Nemzeti letelepedési engedély csere 2019. január 1-től Ebben a bejegyzésemben a nemzeti letelepedési engedély 2019. január 1-jét követő egyes új feltételeiről és annak értelmezéséről írok egy sikerrel befejeződött ügyem ismertetésével. Nemzeti letelepedési engedély vs. állandó tartózkodási kártyával rendelkezők Korábbi, állandó tartózkodási kártyáról szóló bejegyzésemben már írtam, hogy a magyar állampolgár házastársa állandó tartózkodási kártyára jogosult,…

EU Kék kártya

EU Kék kártya

EU Kék Kártya EU Kék kártyát az a harmadik országbeli állampolgár kaphat a tartózkodási engedélyekre vonatkozó általános feltételeken túl: akinek a foglalkoztatása jogszabályban meghatározott szempontok alapján, valamint hazai foglalkoztatáspolitikai érdekből támogatott; az egészségügyi ellátások teljes körére biztosítottnak minősül, vagy kérelmezte azt minden olyan időszakra vonatkozóan, amikor a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból eredően nem minősül biztosítottnak; és…

Munkavállalási célú tartózkodási engedély

Munkavállalási célú tartózkodási engedély Munkavállalási célú tartózkodási engedély harmadik országbeli állampolgár kaphat, ha tartózkodásának célja munkaviszonyban vagy ehhez hasonló jogviszonyban történő munkavégzés. Milyen dokumentumok kellenek a munkavállalási célú tartózkodási engedélyhez A munkavállalási célú tartózkodási engedélynél két legfontosabb dokumentum a munkaerő igény és az elő-munkaszerződés. A munkavállalási célú tartózkodási engedély iránti eljárás összevont eljárás, amely összevont…

családtag vízum

Magyar állampolgár családtagjának vízuma, C-EGT vízum

A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja az általános szabályokhoz képest kedvezményesen kaphat 90 napot meg nem haladó beutazásra és tartózkodásra jogosító vízumot. Ki minősül családtagnak? A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény értelmében családtagnak minősül: a házastárs; a 21. életévét be nem töltött vagy eltartott gyermek;…

állandó tartózkodási kártya

Magyar állampolgár családtagja állandó tartózkodási kártyája

Ki jogosult állandó tartózkodási kártyára? Magyar állampolgár azon családtagja jogosult állandó tartózkodási kártyára, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott, továbbá az állandó tartózkodásra jogosult szülő Magyarországon született gyermeke, valamint magyar állampolgár házastársa feltéve, hogy a házasságot a kérelem benyújtását megelőzően 2 éve kötötték és az életközösségük folyamatosan fennáll. Folyamatos tartózkodás igazolása…

Családegyesítési célú tartózkodási engedély

Ki nyújthat be ilyen kérelmet? Családi együttélés célú tartózkodási engedély benyújtására az a harmadik országbeli személy jogosult, aki tartózkodási engedéllyel, EK letelepedési engedéllyel rendelkező harmadik országbeli személy vagy tartózkodási kártyával rendelkező személy családtagja. Tehát ilyen jellegű tartózkodási engedély iránti kérelmet az nyújthat be, akinek családtagja már rendelkezik más fajta tartózkodási engedéllyel vagy legalább vele egyidejűleg…

Az Ügyvéd

1. Az Ügyvéd feladata Az ügyvéd eljárása során ügyfele jogi képviseletét látja el történjen az akár bíróság, hatóság előtt, vagy bármilyen más jogi ügyben. Az ügyvéd elsődleges feladata, hogy ügyfele érdekeit szem előtt tartva, az ügyfelet jogairól, kötelezettségeiről, az őt érintő esetleges joghátrányokra figyelmeztetve képviselje megbízóját, azaz ellássa ügyfele képviseletét, büntetőügyben védelmét, jogi tanácsot adjon részére, szerződést, beadványt,…

INGATLAN FOLYAMATOS ÁRVEREZÉSE ÉS A VÉTELI AJÁNLAT

2017 márciusában az országgyűlés módosította a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt (Vht.).  A módosítás elfogadásakor a sajtóban több helyen kritikaként jelent meg, hogy a jogszabály érintett módosításával elhúzódnak a végrehajtási eljárások, a hitelintézetek megtérülésésének hatékonysága kérdésessé válik. Lássuk jogi szempontból mit is jelent a módosítás a hitelezők és adósok szemszögéből. Az érintett módosítás…

Az új Ptk. társasági jogi változásai

ÁLTALÁNOS TÁRSASÁGI JOGI VÁLTOZÁSOK AZ ÚJ PTK.-BAN A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2014. március 15-én lépett hatályba. Az új szabályozás mind struktúráját, mind tartalmát tekintve jelentős változáson esett át. Strukturális szempontból kiemelkedő jelentőségű, hogy az eddig külön törvény által (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény) szabályozott gazdasági társaságokról szóló kógens…