Magyar állampolgár családtagjának vízuma, C-EGT vízum

családtag vízum

A magyar állampolgár harmadik országbeli családtagja az általános szabályokhoz képest kedvezményesen kaphat 90 napot meg nem haladó beutazásra és tartózkodásra jogosító vízumot.

Ki minősül családtagnak?

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény értelmében családtagnak minősül:

  • a házastárs;
  • a 21. életévét be nem töltött vagy eltartott gyermek;
  • eltartott felmenő;
  • eltartott élettárs (feltéve, hogy a magyar jogszabályok szerint regisztrált élettársi kapcsolatot létesítettek).

Családi kapcsolat igazolása

A C-EGT vízumkérelem előterjesztésekor a családi kapcsolatot igazolni kell. A családi kapcsolat igazolására szolgál: születési anyakönyvi kivonat, házassági anyakönyvi kivonat, élettársi regisztráció, örökbefogadásról szóló okirat vagy más egyéb mód.

A családi kapcsolatot azonban nem elég a fent nevezett okiratokkal igazolni, azoknak a valódiságát (különösen házastársak, élettársak esetén) is bizonyítani szükséges.

Anyagi fedezet, beutazással és visszautazással kapcsolatos költségek

A vízumkiadó hatóság a tartózkodás teljes időtartamára, valamint a vissza- vagy továbbutazáshoz szükséges anyagi fedezet meglétét a C-EGT vízum iránti kérelemmel kapcsolatos eljárása során vélelmezi, azaz annak igazolása nem szükséges.

Az eljárás menete

A vízum iránti kérelmet a magyar konzulátuson kell előterjeszteni. A vízum iránti kérelem családtagok számára illetékmentes.

A kérelem beadásának napja és a tervezett beutazás kezdő napja között legalább 15 napnak és legfeljebb 3 hónapnak kell lennie.

Az útlevél érvényességi idejének 3 hónappal meg kell haladni a tervezett tartózkodás utolsó napját, továbbá az útlevélnek a kérelem beadásár megelőző 10 éven belül kibocsátottnak kell lennie.

A konzul a vízum kiadásáról vagy annak megtagadásáról 15 napon belül dönt. Az elutasító döntés ellen 8 napon belül fellebbezéssel lehet élni.

Vízum birtokában

A családtag a vízum birtokában Magyarországra beutazhat és itt tartózkodhat a vízum érvényességéig. Beutazását követően legkésőbb a 93. napig a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál EGT állampolgár családtagja tartózkodási kártya iránti kérelmet nyújthat be, amelynek érvényességi ideje maximum 5 év. A tartózkodási kártya iránti kérelemhez már a megélhetést is igazolni szükséges, tehát a hosszú távú tartózkodás anyagi fedezetét biztostani kell.

 

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, keressen bátran.