Magyar állampolgár családtagja állandó tartózkodási kártyája

Ki jogosult állandó tartózkodási kártyára?

Magyar állampolgár azon családtagja jogosult állandó tartózkodási kártyára, aki öt éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott, továbbá az állandó tartózkodásra jogosult szülő Magyarországon született gyermeke, valamint magyar állampolgár házastársa feltéve, hogy a házasságot a kérelem benyújtását megelőzően 2 éve kötötték és az életközösségük folyamatosan fennáll.

Folyamatos tartózkodás igazolása

Állandó tartózkodási jog kérelmezéséhez igazolni kell, hogy a kérelmező megszakítás nélkül Magyarországon tartózkodott. Ennek igazolására szolgál többek között a lakcímkártya, Magyarországon fennálló munkaviszony, tanúk nyilatkozatai.

Nem állapítja meg a folyamatos tartózkodást a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, ha a családtag Magyarország területén tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, azaz, ha az állandó tartózkodási jog megszerzéséig egy éven belül több mint hat hónapra elhagyta Magyarország területét. Ha azonban a családtag Magyarország területére 180 napon belül 90 napot meghaladó időre visszatér, az állandó tartózkodási joghoz szükséges időtartam újrakezdődik.

Mikor szűnik meg a magyar állampolgár családtagjának állandó tartózkodási joga?

Az állandó tartózkodási joga megszűnik az alábbi esetekben:

  • a harmadik országbeli állampolgár két éven keresztül folyamatosan máshol tartózkodik,
  • a harmadik országbeli állampolgárral szemben beutazási és tartózkodási tilalom áll fenn,
  • ha a családi kapcsolatot az állandó tartózkodási jog megszerzése érdekében létesítette,
  • az állandó tartózkodási kártya megszerzése érdekében a hatóság számára hamis adatot szolgáltat.

Megszűnik-e a harmadik országbeli állampolgár állandó tartózkodási joga, ha magyar állampolgár házastársával egymástól elválnak?

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező házastárs tartózkodási joga a házasság felbontása vagy érvénytelenítése esetén alapesetben családtagként marad fenn, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • a házasság felbontását megelőzően a házasság legalább 2 évi fennállt és a házasság fennállása alatt legalább 1 évig Magyarország területén tartózkodott magyar állampolgár családtagjaként,
  • bírósági döntés alapján szülői felügyeleti jog illeti meg a Magyarországon tartózkodó gyermeke felett,
  • bírósági döntés alapján kiskorú gyermeke láthatásának joga illeti meg és a láthatásra Magyarország területén kerül sor.

Állandó tartózkodási kártya érvényességi ideje

Az állandó tartózkodási kártya 10 évig érvényes.

Kérdése van?

Ha úgy érzi, hogy tudok segíteni, keressen bátran.